Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności
ul. Kościuszki 30; 40-048 Katowice
tel. 32 757 33 60
fax. 32 757 33 62
e-mail: wup@wup-katowice.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Aktualności

Kolejne spotkanie Roboczego Zespołu Konsultacyjnego ds. instrumentów i form pomocy

Zdjęcie

 

W dniu 15 października w Wojewódzkim Urzędzie Pracy odbyło się spotkanie Roboczego Zespołu Konsultacyjnego ds. instrumentów i form pomocy złożonego z przedstawicieli powiatowych urzędów pracy województwa śląskiego oraz WUP w Katowicach.

 

Gremium kontynuuje prace Roboczych Zespołów Konsultacyjnych ds. przygotowania zawodowego dorosłych, staży, organizacji szkoleń oraz nowych form pomocy. W spotkaniu udział wzięło 25 członków Zespołu, a dyskusja skupiała się wokół obszaru tematycznego związanego ze stażami i bonami stażowymi. Omówione zostały m.in. problemy związane z długotrwałymi nieobecnościami na stażach, naliczania wartości przyznanej pomocy publicznej i dyskontowania kwot, organizacji staży w organizacjach pozarządowych, stosowania kar umownych, problemów z danymi statystycznymi, finansowania badań lekarskich i wypadków osób odbywających staż, opodatkowaniem ryczałtu na dojazdy, wprowadzaniem danych do systemów elektronicznych i niespójności niektórych danych bazowych z ustawowymi.Efektem dotychczasowych spotkań konsultacyjnych jest kilkanaście wzorów dokumentów, które ułatwiają pracodawcom i osobom bezrobotnym korzystanie ze wsparcia proponowanego przez urzędy pracy w ramach dostępnych instrumentów i form pomocy przewidzianych ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Zdjęcie
Zdjęcie