Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności
ul. Kościuszki 30; 40-048 Katowice
tel. 32 757 33 60
fax. 32 757 33 62
e-mail: wup@wup-katowice.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Aktualności

Szkolenie dla pośredników pracy

Zdjęcie

W dniu 3 października br. odbyła się  szósta edycja szkolenia Metodyka porady indywidualnej dla pośredników pracy.Wybór tematyki oraz grupy odbiorców był odpowiedzią na potrzeby zgłoszone przez dyrektorów powiatowych urzędów pracy z terenu województwa śląskiego związane ze zmianami jakie wniosła nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w tym z wprowadzeniem funkcji doradcy klienta. W ocenie dyrektorów PUP, kompetencje pośredników pracy pełniących tę funkcję w odniesieniu do klienta indywidualnego powinny zostać wzbogacone o wiedzę i umiejętności z zakresu dokonywania diagnozy sytuacji osoby bezrobotnej oraz planowania jej ścieżki dochodzenia do zatrudnienia.


Szkolenie przygotowane i poprowadzone przez pracowników Centrum Metodycznego Poradnictwa Zawodowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy obejmowało warsztat pracy stanowiący podstawę merytoryczną porady zawodowej.
W okresie od 5 września do 3 października przeprowadzono 6 edycji szkolenia łącznie dla 78 specjalistów zatrudnionych w urzędach pracy z województwa śląskiego.


Przeszkolenie kolejnej grupy pośredników pracy planowane jest w pierwszym półroczu przyszłego roku.