Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

adres: 40-048 Katowice, ul. Kościuszki 30

telefony:
Centrala: +48 32 757 33 60, +48 32 757 33 01
Sekretariat: +48 32 757 33 15
Kancelaria: +48 32 757 33 79

fax: +48 32 757 33 62

e-mail: wup@wup-katowice.pl, kawu@praca.gov.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Urząd

Śląskie Wyzwania - sukces projektu WUP

Zdjęcie

12 września odbyła się konferencja promująca kompleksowy model aktywizacji zawodowej i integracji społecznej kobiet w rodzinach górniczych, stanowiący innowacyjny produkt projektu „Śląskie Wyzwania”.

 

Zorganizował ją Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach jako lider partnerstwa, w skład którego wchodzą również: Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu-Zdroju, Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz Fundacja Rodzin Górniczych. Patronat nad imprezą objął Pan Kazimierz Karolczak, Wicemarszałek Województwa Śląskiego.
Otwarcia konferencji oraz przywitania gości dokonał Wicedyrektor WUP Pan Tomasz Górski.

Koordynator projektu, Pan Andrzej Zygmański, przedstawił genezę projektu „Śląskie Wyzwania” oraz jego główne założenia. Wskazał na potrzebę opracowania kompleksowego modelu działań aktywizacyjnych skierowanych do kobiet z rodzin górniczych jako grupy wymagającej zindywidualizowanego wsparcia, wykraczającego poza standardowe formy pomocy oferowanej przez urzędy pracy i ośrodki pomocy społecznej. Zaprezentował też wyniki ewaluacji, potwierdzającej efektywność proponowanego w modelu wsparcia: 92% respondentek potwierdziło, że dzięki udziałowi w projekcie lepiej odnajdują się na rynku pracy. Wskaźnik efektywności zatrudnienia wyniósł aż 52,6%,  tj. ponad dwukrotnie więcej niż założono na początku realizacji przedsięwzięcia.

Przedstawiciele Uniwersytetu Śląskiego zaprezentowali najważniejsze założenia modelu, w którym główną rolę odgrywa Asystent Rodzinny i Trener Pracy. Wspierają oni kobiety w ich środowiskach rodzinnych, pomagają w przezwyciężaniu trudności w kontaktach społecznych, motywują do działania i inspirują zmiany w postawach życiowych. Kluczowe znaczenie w procesie efektywnego poszukiwania pracy ma równoległe kształtowanie kompetencji zawodowych i społecznych.

W końcowej części konferencji Asystentka Rodzinna oraz Trenerka Pracy podzieliły się swoimi refleksjami dotyczącymi pracy z uczestniczkami. Obie Panie  podkreśliły, że skuteczność działań aktywizacyjnych determinuje opracowany w ramach projektu model triady, tj. wspólnej pracy Asystentów, Trenerów i uczestniczek.

Uzupełnieniem przekazywanych informacji była projekcja reportażu telewizyjnego „Śląskie Wyzwania, czyli kobiety ze Śląska zmieniają swoje życie”.