Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności
ul. Kościuszki 30; 40-048 Katowice
tel. 32 757 33 60
fax. 32 757 33 62
e-mail: wup@wup-katowice.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Aktualności

Prezentacja Programu Operacyjnego PO WER

Zdjęcie

12 września br. odbyła się konferencja pn. „Instrumenty rynku pracy na rzecz rozwoju gospodarki” zorganizowana przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach.

 

 W trakcie konferencji dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach – Grzegorz Sikorski, w wystąpieniu zaprezentował Program Operacyjny Wiedza - Edukacja - Rozwój (PO WER). Działania WUP w Katowicach w obecnej perspektywie finansowej na lata 2014-2020, w ramach programu PO WER, skierowane są do młodych osób bez zatrudnienia, w celu poprawy ich sytuacji na rynku pracy. Działania programu tworzą także nowe perspektywy dla przedsiębiorców, poprzez m.in. pomoc dla przedsiębiorstw w szybkim reagowaniu na zmiany gospodarcze oraz szereg projektów pilotażowych i testujących w ramach programów profilaktycznych.

W konferencji uczestniczył również dr hab. Jacek Męcina - wiceminister Pracy i Polityki Społecznej, który przedstawił najważniejsze kwestie związane z nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz jej wpływu na rozwój gospodarki.

Program konferencji obejmował również wystąpienie dr Marcina Jakubowskiego - kierownika Wydziału Programów Europejskich ZDZ Katowice – pn. „Program Operacyjny Kapitał Ludzki - na rzecz pracodawców na przykładzie dobrych praktyk ZDZ Katowice w realizacji projektów na rzecz przedsiębiorców”, podczas którego dokonano podsumowania dotychczasowych efektów działań ZDZ w Katowicach z wykorzystaniem środków unijnych.