Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

adres: 40-048 Katowice, ul. Kościuszki 30

telefony:
Centrala: +48 32 757 33 60, +48 32 757 33 01
Sekretariat: +48 32 757 33 15
Kancelaria: +48 32 757 33 79

fax: +48 32 757 33 62

e-mail: wup@wup-katowice.pl, kawu@praca.gov.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Urząd

Prezentacja Programu Operacyjnego PO WER

Zdjęcie

12 września br. odbyła się konferencja pn. „Instrumenty rynku pracy na rzecz rozwoju gospodarki” zorganizowana przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach.

 

 W trakcie konferencji dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach – Grzegorz Sikorski, w wystąpieniu zaprezentował Program Operacyjny Wiedza - Edukacja - Rozwój (PO WER). Działania WUP w Katowicach w obecnej perspektywie finansowej na lata 2014-2020, w ramach programu PO WER, skierowane są do młodych osób bez zatrudnienia, w celu poprawy ich sytuacji na rynku pracy. Działania programu tworzą także nowe perspektywy dla przedsiębiorców, poprzez m.in. pomoc dla przedsiębiorstw w szybkim reagowaniu na zmiany gospodarcze oraz szereg projektów pilotażowych i testujących w ramach programów profilaktycznych.

W konferencji uczestniczył również dr hab. Jacek Męcina - wiceminister Pracy i Polityki Społecznej, który przedstawił najważniejsze kwestie związane z nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz jej wpływu na rozwój gospodarki.

Program konferencji obejmował również wystąpienie dr Marcina Jakubowskiego - kierownika Wydziału Programów Europejskich ZDZ Katowice – pn. „Program Operacyjny Kapitał Ludzki - na rzecz pracodawców na przykładzie dobrych praktyk ZDZ Katowice w realizacji projektów na rzecz przedsiębiorców”, podczas którego dokonano podsumowania dotychczasowych efektów działań ZDZ w Katowicach z wykorzystaniem środków unijnych.