Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

adres: 40-048 Katowice, ul. Kościuszki 30

telefony:
Centrala: +48 32 757 33 60, +48 32 757 33 01
Sekretariat: +48 32 757 33 15
Kancelaria: +48 32 757 33 79

fax: +48 32 757 33 62

e-mail: wup@wup-katowice.pl, kawu@praca.gov.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Urząd

WUP koordynuje projekt partnerski Grundtvig pn. „Osoby 50 + na rynku pracy”.

Zdjęcie

Od 1 do 4 września br. odbywała się czwarta wizyta grupy partnerskiej w ramach projektu  Grundtvig pn. Osoby 50 + na rynku pracy.  Grupa gościła w Finlandii w mieście Porvoo.

Instytucją goszczącą było Edupoli czyli tamtejsze Centrum Szkoleniowe zarządzane przez Międzymiastową Federację działającą na rzecz Edukacji. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, reprezentant Uniwersytetu Trzeciego Wieku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach oraz reprezentanci instytucji partnerskich z Wielkiej Brytanii i Hiszpanii.
Program spotkania grupy partnerskiej opierał się na prezentacji dobrych praktyk realizowanych w Finlandii a dotyczących wsparcia dla osób powyżej 50 roku życia oraz prezentacji projektów: „Przedsiębiorczość osób 50 +”, „Pokaż swoje doświadczenia”, przedstawieniu form wsparcia realizowanych przez Edupoli oraz wizytach na warsztatach szkoleniowych.


Podczas spotkań omówiono także postępy realizacji projektu, działania oraz rezultaty dotychczas osiągnięte, a także przyszłe plany, zawartość strony internetowej projektu. Ponadto zostały przeprowadzone warsztaty dotyczące kwestionariusza mającego na celu ocenę kluczowych kompetencji oraz broszury, które stanowią główne rezultaty projektu.

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się na stronie internetowej:
www.peopleover50plus.eu