Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności
ul. Kościuszki 30; 40-048 Katowice
tel. 32 757 33 60
fax. 32 757 33 62
e-mail: wup@wup-katowice.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna / Urząd /

Aktualności

Reforma sieci EURES w Polsce

Zdjęcie

 

W dniach 26-27 sierpnia br. w Chorzowie odbyło się szkolenie "Reforma sieci EURES w Polsce" dla 130 uczestników z województw śląskiego, opolskiego i małopolskiego - kadry realizującej zadania EURES w wojewódzkich i powiatowych urzędach pracy, pracowników Ochotniczych Hufców Pracy oraz przedstawicieli Urzędów Wojewódzkich.

 

Szkolenie zorganizowane zostało przez Wydział Europejskich Służb Zatrudnienia w Departamencie Rynku Pracy MPiPS przy wsparciu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.


Głównym tematem szkolenia były zmiany w zakresie działania Europejskich Służb Zatrudnienia -- EURES. Pani Barbara Polańska Siła -- Naczelnik Wydziału Europejskich Służb Zatrudnienia w MPiPS przedstawiła zmiany zachodzące w sieci EURES w okresie 20 lat jej funkcjonowania. W tym okresie do UE przyjęto wiele nowych państw, w tym Polskę. Znacząco zmieniła się także sytuacja na europejskim rynku pracy. Reforma sieci EURES, która wejdzie w życie w przyszłym roku zakłada, że pod szyldem EURES będą mogły działać nie tylko urzędy pracy, ale też centra i kluby integracji społecznej, ochotnicze hufce pracy oraz prywatne agencje po uzyskaniu stosownej akredytacji. Celem reformy są dalsze usprawnienia i znoszenie barier na rynku pracy w UE, które blokują swobodny przepływ pracowników między państwami członkowskimi.


Kolejnym elementem szkolenia było omówienie Karty EURES obejmującej katalog usług, zmian w polskim porządku prawnym oraz kwestii akredytacji do prowadzenia pośrednictwa pracy w ramach sieci EURES. Podczas drugiego dnia szkolenia omówiona została problematyka pośrednictwa pracy prowadzonego przez poszczególne podmioty w ramach EURES. Badania pokazują, że tylko 3% pracowników w UE pracuje za granicą.

 

Z drugiej strony ok. 3 milionów obywateli UE deklaruje chęć wyjazdu do innego kraju w ciągu najbliższego roku. Kluczowym zagadnieniem w tym kontekście będzie uczynienie z sieci EURES bardziej efektywnego narzędzia, które pomoże wykorzystać potencjał mobilnych pracowników. Podczas szkolenia omawiano kwestię finansowania EURES, a także plany na przyszłość -- do roku 2020. Ważnym punktem szkolenia była również kwestia zmian w systemach teleinformatycznych podmiotów, w których wdrażana jest reforma. Szybki przepływ informacji i kompatybilność systemów krajowych z unijnymi jest jednym z najistotniejszych elementów, które będą miały znaczący wpływ na funkcjonowanie sieci. Ważne są również wszelkie narzędzia wykorzystywane przez doradców EURES, które wprowadzają usprawnienia w tym temacie, a przede wszystkim: Europejskie Dni Pracy on-line, chat, live-steam, netop guide chat czy blackboard.