Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności
ul. Kościuszki 30; 40-048 Katowice
tel. 32 757 33 60
fax. 32 757 33 62
e-mail: wup@wup-katowice.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna / Urząd /

Aktualności

Spotkanie Partnerów Partnerstwa Transgranicznego EURES-T Beskydy

Zdjęcie

 

W Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach odbyło się spotkanie partnerów Partnerstwa Transgranicznego EURES-T Beskydy.

 

 

 

 

 Głównym tematem spotkania było funkcjonowanie Partnerstwa Transgranicznego  EURES-T Beskydy w nowej perspektywie finansowej od 2015 roku w związku z planowaną reformą systemu EURES . Jej celem jest poszerzenie dostępu do usług EURES  na obszarze Unii Europejskiej. Reforma zakłada, że pod szyldem EURES będą mogły działać nie tylko urzędy pracy, ale też prywatne agencje po uzyskaniu stosownej akredytacji, centra i kluby integracji społecznej, ochotnicze hufce pracy i inne podmioty po podpisaniu umów o współpracy z partnerami EURES.

 
W czasie uzgodnień uczestnicy spotkania rozmawiali o przyszłości projektu Partnerstwa Transgraniczego EURES-T Beskydy po 1 stycznia 2015 roku, a przede wszystkim poruszono następujące kwestie:

 

  •  aktualną sytuację dot. przepływów pracowników przygranicznych w regionie Polska-Słowacja-Czechy;


 

  •  zapotrzebowanie ze strony pracodawców oraz bezrobotnych i poszukujących pracy z Polski, Słowacji i Czech na usługi EURES w regionie przygranicznym?


 

  •  charakter partnerów z Polski, Słowacji i Czech (jakie organizacje są chętne do współpracy) oraz propozycje przyjęcia nowych partnerów do EURES-T Beskydy;


 

  •  planowany sposób formalizacji partnerstwa, w tym organizacji i zarządzania;


 

  •  wezwanie do składania wniosków o granty dla EURES-T na 2015 r. z programu EaSI – cele i działania określone w ww. wezwaniu, przepływy finansowe (prefinansowanie, wkład własny, refundacja poniesionych kosztów, VAT).


 
Współpraca transgraniczna zarówno ze Słowacją jak i Czechami jest kluczowa dla województwa śląskiego. Pozwala ona przełamywać bariery administracyjne i prawne odnoszące się do rynku pracy w tym regionie. W projekcie uczestniczą partnerzy społeczni i publiczne służby zatrudnienia w celu zagwarantowania rozwoju mobilności na terenach przygranicznych państw biorących udział w projekcie dostosowanego do potrzeb przygranicznego rynku pracy.