Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności
ul. Kościuszki 30; 40-048 Katowice
tel. 32 757 33 60
fax. 32 757 33 62
e-mail: wup@wup-katowice.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna / Urząd /

Aktualności

Spotkanie Roboczego Zespołu Konsultacyjnego ds. Nowych Form Pomocy

Zdjęcie


W dniu 7 sierpnia 2014 roku w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach odbyło się kolejne spotkanie Roboczego Zespołu Konsultacyjnego ds. Nowych Form Pomocy.

 

W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele powiatowych urzędów pracy z województwa śląskiego i WUP. Aby kompleksowo móc wspierać bezrobotnych konieczne jest wypracowanie takich mechanizmów, które okażą się skuteczne i pomogą im odnaleźć się na rynku pracy. Nadrzędnym celem prac Zespołu jest opracowanie modelowych rozwiązań i udzielania pomocy osobom bezrobotnym w związku z nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Według jej zapisów powiatowe urzędy pracy mają działać skuteczniej dzięki profilowaniu bezrobotnych i udzielaniu im takiej pomocy i wsparcia jakiego rzeczywiście potrzebują. Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wymusza większe zaangażowanie urzędów pracy w aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy, aby skuteczniej niwelować problem bezrobocia.

 

Efektem prac zespołu są wzory dokumentów, które mają ułatwiać pracodawcom i osobom bezrobotnym korzystanie ze wsparcia proponowanego przez urzędy pracy w ramach nowych form pomocy. Do tej pory odbyły się spotkania w sprawie: bonu szkoleniowego, stażowego, zatrudnieniowego, na zasiedlenie, oraz Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Loga partnerów