Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności
ul. Kościuszki 30; 40-048 Katowice
tel. 32 757 33 60
fax. 32 757 33 62
e-mail: wup@wup-katowice.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna / Urząd /

Aktualności

„Pracowniku oświaty – skorzystaj z nowych możliwości” – projekt systemowy WUP Katowice

Zdjęcie

 Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach wychodząc naprzeciw tendencjom zachodzącym w oświacie przygotował projekt systemowy dla nauczycieli, którzy w ramach restrukturyzacji stracili bądź stracą pracę w swoim zawodzie.

 

Celem podjętych przez WUP działań jest złagodzenie skutków zwolnień nauczycieli w województwie śląskim. Najistotniejszym elementem pomocy dla zwalnianych nauczycieli będzie propozycja podniesienia bądź zmiany kwalifikacji zawodowych. W latach 2014-2015 realizowany jest  projekt systemowy (Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”) oferujący kompleksowe wsparcie dla 250 osób z instytucji sektora oświaty zwolnionych po 31.12.2012 r. i zarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy w województwie śląskim. Oferowana przez WUP pomoc jest wielozakresowa i obejmuje m.in.  wsparcie dla osób zwolnionych, z przyczyn dotyczących zakładu pracy, realizowane w formie tworzenia i wdrażania programów typu outplacement (w tym przede wszystkim szkolenia i poradnictwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne, studia podyplomowe, staże).

 

WUP na bieżąco monitoruje sytuację w szkolnictwie mając na względzie zmiany zachodzące w oświacie, a co za tym idzie dynamiczną sytuację zawodową jej pracowników. Celem działań podjętych w tym zakresie przez Wojewódzki Urząd Pracy jest dostosowanie do potrzeb regionalnej gospodarki kwalifikacji i umiejętności szkolonych pracowników.  Projekt zakłada kompleksowe wsparcie – uczestnik będzie mógł skorzystać z:

  • Wsparcia doradczo-zawodowego oraz psychologicznego (wszyscy uczestnicy)
  • Studiów podyplomowych (50 uczestników)
  • Szkoleń zawodowych (200 uczestników)
  • Subsydiowanego zatrudnienia (150 uczestników).

 

Warto podkreślić, że udział w szkoleniach i studiach podyplomowych jest bezpłatny. WUP oferuje zwrot kosztów dojazdu na miejsce szkolenia bądź miejsce zajęć w ramach studiów podyplomowych. W przypadku studiów podyplomowych odbywanych  miejscach w  większej odległości od miejsca zamieszkania – zwracane będą również koszty noclegu. Szkolenia zostaną indywidualnie dobrane do potrzeb uczestników projektu oraz profilu zawodowego danego uczestnika biorącego w nim udział. Dla zwalnianych pracowników oświaty zdobycie nowych kwalifikacji i umiejętności jest szansą na ponowne odnalezienie się na rynku pracy i znalezienie nowej, satysfakcjonującej pracy. Projekt jest realizowany od maja 2014 r. do września 2015 r.