Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności
ul. Kościuszki 30; 40-048 Katowice
tel. 32 757 33 60
fax. 32 757 33 62
e-mail: wup@wup-katowice.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna / Urząd /

Aktualności

WUP monitoruje sytuację w ISD Huta Częstochowa

Zdjęcie

Odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli częstochowskiej filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, dotyczące sytuacji pracowników restrukturyzowanego zakładu pracy ISD Huty Częstochowa.

W spotkaniu uczestniczyli między innymi Anatolii Fediajew - prezes zarządu, Leonard Bernat - członek zarządu oraz Jacek Kasprzyk - doradca zarządu ds. komunikacji społecznej ISD Huty Częstochowa. Ze strony WUP udział wzięli Marcin Biernat - kierownik Filii, Piotr Urbaniak oraz Magdalena Pietrulewicz z Wydziału Programów Rynku Pracy. Przypomnijmy, że dzięki staraniom WUP w ubiegłym roku Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie pozyskał z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej prawie 3 miliony zł. na aktywizację pracowników Huty i przedsiębiorstw kooperujących odchodzących z zakładu w ramach programu dobrowolnych odejść. Z programu "Pomoc dla hutników" skorzystało prawie 300 osób. Zgodnie z informacjami pozyskanymi z Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie 426 osób spośród 910 byłych pracowników zakładu zarejestrowanych jako osoby bezrobotne nabyło prawa do świadczeń przedemerytalnych.

Zarząd ISD Huty Częstochowa w związku z trudną sytuację na rynku stali oraz kontynuacją działań restrukturyzacyjnych, planuje dalszą redukcję zatrudnienia w ramach programu dobrowolnych odejść. Skala redukcji będzie jednak dużo mniejsza niż w roku 2013 i w sporej części uzależniona jest od koniunktury na europejskim rynku stali. Nie wykluczone, że  Zarząd ISD Huta podejmie decyzje o ponownej współpracy z zewnętrzną firmą konsultingową, która będzie miała za zadanie wsparcie odchodzących pracowników w poszukiwaniu nowej pracy, spełniającej ich oczekiwania, przede wszystkim płacowe. Obecnie zarząd ISD Huty Częstochowa dywersyfikuje rynki zbytu, kierując swoje wyroby między innymi na rynek niemiecki i rosyjski. Swoje szanse rozwojowe upatruje też w produkcji elementów konstrukcyjnych mostów i innych obiektów inżynieryjnych, których budowy ruszą wraz z napływem środków z Unii Europejskiej w ramach nowego okresu programowania. W Hucie Częstochowa powstały bowiem między innymi części konstrukcji warszawskich mostów nad Wisłą oraz elementy Stadionu Narodowego w Warszawie. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach poprzez swoją częstochowską filię wraz z powiatowymi urzędami pracy z subregionu północnego województwa śląskiego stale monitoruje sytuację pracowników odchodzących z huty. Byli pracownicy już dziś mogą skorzystać z kolejnych form aktywizacji zawodowej w ramach realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie nowej edycji projektu, w tym m.in. szkoleń, staży oraz prac subsydiowanych. Jednocześnie przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy zadeklarowali pomoc zarówno pracownikom Huty, jak i jej zarządowi, w procesie w łagodzenia skutków restrukturyzacji.