Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

adres: 40-048 Katowice, ul. Kościuszki 30

telefony:
Centrala: +48 32 757 33 60, +48 32 757 33 01
Sekretariat: +48 32 757 33 15
Kancelaria: +48 32 757 33 79

fax: +48 32 757 33 62

e-mail: wup@wup-katowice.pl, kawu@praca.gov.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Aktualności

Wysoka efektywność zatrudnieniowa programów specjalnych w 2013 roku

Ponad 3,6 mln zł łącznie, udało się pozyskać w 2013 roku w ramach programów specjalnych finansowanych z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Powiatowe Urzędy Pracy z województwa śląskiego złożyły 12 projektów, dzięki którym udało się zaktywizować dodatkowo 573 osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Ponad 82 % z uczestników kontynuowało zatrudnienie po zakończeniu udziału w projekcie. To wyższy wskaźnik niż przewidywano.

Ubiegłoroczny nabór o dodatkowe środki z Funduszu Pracy na realizację programów specjalnych został ogłoszony już na początku roku, co pozwoliło urzędom pracy przygotować wnioski pod konkretne potrzeby uczestników programów. Dzięki temu efektywność zatrudnieniowa utrzymała się na tak wysokim poziomie. Grupami docelowymi były osoby do 30 roku życia, osoby po 50 roku życia oraz bezrobotni rodzice powracający na rynek pracy. Efektywność zatrudnieniowa dla wszystkich trzech grup finalnie wyniosła 82,7%, wobec planowanych 75%. Z zestawień z urzędów pracy wynika, że w programach specjalnych wzięła udział większa liczba niż pierwotnie planowana (ostatecznie 573 osoby wobec 531 na starcie). Ostatecznie w wyniku działań zastosowanych w projektach, 474 osoby miały możliwość kontynuowania zatrudnienia w okresie do 3 miesięcy po zakończeniu projektu, co daje wyższy wskaźnik niż zaplanowano. Lepsza efektywność zatrudnieniowa przyczyniła się również do obniżenia jednostkowego kosztu zatrudnienia bezrobotnego.

Warto dodać, że w maju 2014 roku MPiPS przeznaczyło 150 mln zł na wsparcie osób poszukujących pracy, a mogą się o nie ubiegać urzędy, które złożyły wnioski o przyznanie środków na finansowanie programów aktywizacji bezrobotnych, opartych o nowe rozwiązania zawarte w przepisach znowelizowanej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. W wyniku naboru Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach przekazał 57 wniosków: 31 na programy dla osób do 30 roku życia, 15 na programy dla osób po 50 roku życia i 11 na programy dla bezrobotnych rodziców powracających na rynek pracy. Łączna wartość złożonych wniosków to ponad 13 mln złotych.

Jak zapowiedział Minister Kosiniak-Kamysz, dodatkowe środki wspomogą wdrażanie w życie propozycji wprowadzonych po uchwaleniu zmian w ustawie.