Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności
ul. Kościuszki 30; 40-048 Katowice
tel. 32 757 33 60
fax. 32 757 33 62
e-mail: wup@wup-katowice.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Aktualności

Wsparcie młodych do 25 roku życia – dobre praktyki we Francji

Zdjęcie

Wymiana doświadczeń i zdobycie wiedzy na temat aktywizowania zawodowego osób do 25 roku życia pozostających bez zatrudnienia oraz poznanie w praktyce francuskiego modelu wsparcia – to główne cele wizyty 14 przedstawicieli instytucji z naszego regionu w Saint-Etienne.

Spotkania odbyły się w ramach projektu mobilności Leonardo da Vinci pn. „Działania wspierające młodzież na rynku pracy” w terminie 9-17.05.2014. Przedstawiciele instytucji zajmujących się problematyką rynku pracy (Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach; Uniwersytetu Śląskiego; Urzędu Miasta w Katowicach; Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie, Rudzie Śląskiej, Gliwicach, Zabrzu; Fundacji Obywatelskiej LEX CIVIS; Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu; Stowarzyszenia Polskie Forum Edukacji Europejskiej), odwiedzili instytucje wspierające młodzież na rynku pracy w Regionie Rodan Alpy. Na co mogą liczyć młodzi ludzie można było się przekonać podczas wizyt w Radzie Generalnej Loire; Jardins de Valériane à RIVE DE GIER, gdzie uprawia się i sprzedaje produkty pochodzące z rolnictwa biologicznego i utrzymuje przestrzenie zielone. Pracownikami są osoby znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy oraz mające problemy w codziennym funkcjonowaniu (alkohol, narkotyki, osoby z chorobami mentalnymi). 20% pracowników stanowią młode osoby poniżej 26 roku życia. Kolejnym miejscem była Metropolia Saint-Etienne, gdzie przedstawieniowy został lokalny plan na rzecz zatrudnienia (PLIE). Plan zakłada wsparcie osób długotrwale bezrobotnych, nisko wykwalifikowanej młodzieży oraz osób otrzymujących świadczenia socjalne. Urząd Pracy i Kształcenia Loire Sud, Centrum Badań Bilansu Kompetencji (CIBC); L’Espace Info Jeunes; Szkoła drugiej szansy Loire - Saint-Étienne; Regionalny Związek Misji Lokalnych Rhône-Alpes; Rada Regionalna Rhône-Alpes w Lyon; Federacja na rzecz BTP i CFA; Izba Handlowa i Przemysłu w Saint-Etienne; Merostwo Saint-Etienne to pozostałe placówki odwiedzone przez delegację z naszego województwa.

 

Poza wymianą doświadczeń celem projektu jest również poznanie francuskiego środowiska zawodowego, organizacji i kultury pracy na francuskim rynku pracy, a także uwrażliwienie na różnice kulturowe, zachęcanie do współpracy i samorozwoju. Projekt przyczyni się do poznania i transferu nowatorskich działań związanych z aktywizacją zawodową młodzieży na przykładzie francuskich rozwiązań. Partnerem projektu było Stowarzyszenie Saint-Etienne Métropole Katowice z Saint-Etienne

 

Rezultatem końcowym będzie prezentacja przygotowana przez wszystkich uczestników projektu, która będzie dostępna na stronie internetowej:

http://www.wup-katowice.pl/pl/artykul/programy_rynku_pracy/1391418452

 

 

 

 

Loga partnerów