Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności
ul. Kościuszki 30; 40-048 Katowice
tel. 32 757 33 60
fax. 32 757 33 62
e-mail: wup@wup-katowice.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Aktualności

Reforma urzędów pracy podpisana przez prezydenta

Indywidualne podejście do klienta, profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych, nowe instrumenty wsparcia – między innymi takie rozwiązania zakłada nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, podpisana 24 kwietnia przez Prezydenta.

Cel zmian: lepsza obsługa w urzędach pracy osób bezrobotnych, poszukujących pracy i pracodawców. - Urzędy przestaną być pośredniakami, a staną się, wzorem brytyjskich „job centres“ czy niemieckich „center fur arbeit“, prawdziwymi centrami pracy - mówi minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz.

 Zmiany na lepsze odczują przede wszystkim bezrobotni i poszukujący pracy, którzy będą pod opieką stałego doradcy klienta od początku do końca. Takie rozwiązanie przewidziano również w przepadku pracodawców.

Upraszczamy strukturę urzędów, bo dotychczasowy podział na pośredników, doradców zawodowych czy liderów klubów pracy wprowadzał tylko niepotrzebny zamęt wśród osób szukających pracy - tłumaczy minister Kosiniak-Kamysz.

 Bardzo ważnym elementem będzie profilowanie pomocy dla osób bezrobotnych. Pod uwagę będą brane pod uwagę dwa czynniki – stopień oddalenia od rynku pracy oraz gotowość powrotu do zawodowej aktywności. Każda osoba zgłaszająca się do urzędu zostanie przydzielona do jednego z trzech profili. W pierwszym znajdą się bezrobotni aktywni, którzy nie potrzebują specjalistycznej pomocy, a jedynie przedstawienia ofert pracy. Do drugiego profilu należeć będą bezrobotni wymagający wsparcia, którzy będą korzystać ze wszystkich usług i instrumentów rynku pracy, jakie oferują urzędy. W trzecim profilu znajdą się bezrobotni oddaleni od rynku pracy, zarówno tacy, którzy z różnych powodów zagrożeni są wykluczeniem społecznym, jak i ci, którzy z własnego wyboru nie są zainteresowani podjęciem pracy lub uchylają się od pracy legalnej.

 Wśród znanych form wsparcia – grant na pracę, szkolenie, staż, znajdą się nowe, wspierające konkretne grupy bezrobotnych np. grant na telepracę, który umożliwi osobom wychowującym dziecko powrót na rynek pracy. Pojawiły się także zapisy dotyczące pomocy młodym do 30 roku życia oraz utrzymania na rynku pracy pracowników dojrzałych 50+. Urzędy współpracując z pracodawcą, będą dofinansowywać wynagrodzenia zatrudnionego bezrobotnego.  

 Pakiet dla młodych, poszukujących zatrudnienia, stanowi dużą część zaplanowanych zmian, począwszy od samej definicji osoby młodej, która obejmie wszystkich do 30 roku życia.

To konieczna zmiana, bo wielu młodych uczy się coraz dłużej i później wchodzą na rynek pracy. Dzięki temu urzędy będą mogły pomóc większej grupie osób - mówi minister Kosiniak-Kamysz.

 

Skróci się okres - z 6 do 4 miesięcy - w którym urzędy muszą przedstawić im ofertę pracy, stażu lub podniesienia kwalifikacji. Polska wprowadza gwarancję dla młodych, rekomendowaną przez Komisję Europejską, jako pierwsza w Europie.

 

Dla młodych przewidziano także specjalne bony: m.in. szkoleniowy, zatrudnieniowy, na zasiedlenie oraz stażowy.  Pracodawcy zatrudniający skierowanych przez urząd bezrobotnych w wieku do 30 lat zostaną zwolnieni z obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Będą również mieli możliwość refundacji składki na ubezpieczenia społeczne i dofinansowania wynagrodzenia za zatrudnionego bezrobotnego.

Dla osób z dłuższym stażem na rynku pracy powstanie nowy Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Dzięki niemu pracownicy 45+ będą mogli podnosić swoje kwalifikacje, zdobywać niezbędne certyfikaty i sfinansować szkolenia. W pierwszym roku ministerstwo przeznaczy na ten cel 100 mln zł. Pracodawcy będą musieli ponieść 20% kosztów szkolenia. Mikroprzedsiębiorcy będą z tego obowiązku w ogóle zwolnieni.  

Nowela wejdzie w życie w 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Część nowych rozwiązań ma funkcjonować od połowy roku. Wejście w życie kilkunastu innych zapisów nowelizacji określono na początek 2015 r.

Więcej informacji można znaleźć na stronie MPiPS