Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

adres: 40-048 Katowice, ul. Kościuszki 30

telefony:
Centrala: +48 32 757 33 60, +48 32 757 33 01
Sekretariat: +48 32 757 33 15
Kancelaria: +48 32 757 33 79

fax: +48 32 757 33 62

e-mail: wup@wup-katowice.pl, kawu@praca.gov.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Urząd

Kolejne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia

Zdjęcie

Podsumowanie perspektywy 2007-2013 a także nowe założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój to dominujące tematy omawiane podczas posiedzenia Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia, które odbyło się 17.02.2014 w siedzibie WUP w Katowicach.

Spotkanie otworzył przewodniczący WRZ – Krzysztof Dzierwa oraz Dyrektor WUP w Katowicach – Mieczysław Płaneta, witając zaproszonych specjalnych gości – Panią Monikę Ptak-Kruszelnicką, Kierownik Referatu Programowania i Analiz Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego oraz przedstawiciela Kuratorium Oświaty w Katowicach – Zbigniewa Martyniaka. Uczestnicy posiedzenia zapoznali się z aktualną sytuacją na rynku pracy w naszym województwie oraz stanem wdrażania PO KL, ze szczególnym uwzględnieniem projektów systemowych, realizowanych oraz zaplanowanych do realizacji przez Wojewódzki Urząd Pracy. Głównym tematem była jednak nowa perspektywa programowania, założenia oraz możliwości, jakie stwarza RPO na lata 2014-2020 i Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Członkowie WRZ podjęli 64 uchwały dotyczące zaopiniowania nowych kierunków kształcenia co do zgodności z potrzebami rynku pracy.