Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności
ul. Kościuszki 30; 40-048 Katowice
tel. 32 757 33 60
fax. 32 757 33 62
e-mail: wup@wup-katowice.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Aktualności

Zasady wykorzystania rezerwy Funduszu Pracy w 2014 roku

Zdjęcie

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej opublikowało „Zasady ubiegania się o środki rezerwy Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2014 roku”.

 

Niniejsze opracowanie ma na celu usprawnienie procesu ubiegania się przez powiatowe urzędy pracy o środki rezerwy Funduszu Pracy, będącej w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej, na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.

 

W 2014 roku środki rezerwy Funduszu Pracy mogą być przeznaczone na programy:

  • aktywizacji zawodowej zwolnionych z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników oraz pracowników objętych zwolnieniami monitorowanymi;
  • związane z aktywizacją bezrobotnych na terenach, na których w 2014 roku miały miejsce klęski żywiołowe;
  • aktywizacji zawodowej bezrobotnych do 30 roku życia;
  • aktywizacji zawodowej bezrobotnych powyżej 50 roku życia;
  • aktywizacji zawodowej bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy określonych w art. 49 ustawy;
  • wspierania tworzenia i przystępowania do spółdzielni socjalnych;
  • specjalne, na podstawie art. 66a ust. 7 ustawy;
  • projektów pilotażowych, na podstawie art. 109 ust 7d ustawy.

 Zasady można pobrać tutaj