Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności
ul. Kościuszki 30; 40-048 Katowice
tel. 32 757 33 60
fax. 32 757 33 62
e-mail: wup@wup-katowice.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Aktualności

Fundusz Pracy w 2014 r

Zdjęcie

Znamy już kwotę przeznaczoną z Funduszu Pracy w 2014 roku dla Województwa Śląskiego oraz jej podział pomiędzy powiatowe urzędy pracy. W tym roku nasze województwo otrzyma 292 709,8 tys zł na aktywne formy wsparcia osób bezrobotnych. Jest to kilkanaście milionów więcej niż w ubiegłym roku.

Fundusz Pracy w latach 2007-2014

2007: 225 852 900 zł
2008: 225 211 500 zł
2009: 259 637 500 zł
2010: 392 978 300 zł
2011: 163 611 000 zł
2012: 174 906 300 zł
2013:  271 932 700 zł
2014: 292 709 800 zł

Na co przeznaczane są środki z Funduszu Pracy:
- na programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizację zawodową: w tym zawierają się szkolenia, staże, jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej (dotacje), refundacja dla pracodawcy kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla bezrobotnego, refundowanie poniesionych kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego.

W ubiegłym roku powiatowe urzędy pracy wykazały się dużą aktywnością w pozyskiwaniu dodatkowych funduszy w ramach konkursów ogłaszanych z tzw. rezerwy ministra. Do województwa napłynęło tym samym ponad 32 mln zł dodatkowych środków. W 2014 roku również będzie szansa na dofinansowanie projektów z rezerwy ministra.