Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

adres: 40-048 Katowice, ul. Kościuszki 30

telefony:
Centrala: +48 32 757 33 60, +48 32 757 33 01
Sekretariat: +48 32 757 33 15
Kancelaria: +48 32 757 33 79

fax: +48 32 757 33 62

e-mail: wup@wup-katowice.pl, kawu@praca.gov.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Urząd

Wojewódzka Rada Zatrudnienia na temat przyszłorocznych działań

Sytuacja na lokalnym rynku pracy, możliwości wsparcia dla grup zagrożonych bezrobociem oraz omówienie celów i priorytetów działań określonych w Regionalnym Planie na Rzecz Zatrudnienia w 2014 roku– takie tematy dominowały podczas posiedzenia Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia 25.11.2013.

Spotkanie otworzył przewodniczący WRZ Krzysztof Dzierwa oraz Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach – Mieczysław Płaneta.  Uczestnicy posiedzenia wysłuchali sprawozdania dotyczącego aktualnej sytuacji na śląskim rynku pracy, z uwzględnieniem danych kwartalnego raportu NBP o rynku pracy. O tym, jak wygląda stan wdrażania PO KL w naszym województwie oraz zaplanowanych konkursach na 2014 rok, poinformował zebranych Michał Zamojski p.o. kierownika Wydziału Naboru i Monitorowania EFS. Ważnym punktem spotkania było przedstawienie celów i działań zawartych w Regionalnym Planie Działań na Rzecz Zatrudnienia w przyszłym roku. Podczas posiedzenia przyjęto również uchwały w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia
co do zgodności z potrzebami rynku pracy.