Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

adres: 40-048 Katowice, ul. Kościuszki 30

telefony:
Centrala: +48 32 757 33 60, +48 32 757 33 01
Sekretariat: +48 32 757 33 15
Kancelaria: +48 32 757 33 79

fax: +48 32 757 33 62

e-mail: wup@wup-katowice.pl, kawu@praca.gov.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Urząd

Aktywni 50+. Wymiana doświadczeń

Zdjęcie

W dniach 27 – 28 listopada 2013 r. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Katowicach odbyło się pierwsze spotkanie grupy partnerskiej w ramach realizowanego projektu partnerskiego Grundtvig pn. Osoby 50+ na rynku pracy.  Przedstawiciele partnerów WUP z Finlandii, Wielkiej Brytanii oraz Hiszpanii mieli okazję zapoznać się z dobrymi praktykami wspierania osób 50+ w naszym regionie.

27 listopada koordynator projektu – Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach – zorganizował seminarium, w którym wzięli udział także przedstawiciele ze Śląskiej Fundacji Wspierania Przedsiębiorczości z Gliwic, Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu i Rudzie Śląskiej, Uniwersytetu Ekonomicznego Trzeciego Wieku w Katowicach, Stowarzyszenia Misericordia w Zabrzu – Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Uniwersytetu Trzeciego Wieku na Uniwersytecie Śląskim. Podczas seminarium przedstawiono główne założenia projektu, goście zagraniczni zaprezentowali swoje instytucje oraz działania realizowane w kontekście wsparcia osób 50+. Program seminarium obejmował także przedstawienie roli Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach we wdrażaniu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, wykazanie narzędzi badających poziom kluczowych kompetencji, metod rozwoju kluczowych kompetencji, zadań realizowanych przez Centrum Metodyczne Poradnictwa Zawodowego, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej oraz działania realizowane przez Wydział Programów Rynku Pracy.

Dzień później uczestnicy projektu odwiedzili Śląską Fundację Wspierania Przedsiębiorczości z Gliwic, która przedstawiła przykład dobrej praktyki – projekt pn. „Aktywni po 60-tce!”. Goście mieli możliwość odwiedzić pracownię komputerową, językową, rękodzieła artystycznego.

Ponadto podczas zrealizowanego spotkania w Polsce grupa partnerska przedyskutowała plan dalszej pracy w zakresie realizowanego projektu. Grupę partnerską stanowią następujące instytucje: Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach – koordynator, The MRS Consultancy Ltd – Firma konsultingowa, członek Krajowego Instytutu Edukacji Dorosłych z Wielkiej Brytanii, Fundación Universidad Empresa de la Región de Murcia – Fundacja działająca przy Uniwersytecie Regionu Murcia z Hiszpanii, Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä (Edupoli) – Centrum Szkoleniowe zarządzane przez Międzymiastową Federację działającą na rzecz Edukacji na obszarze wschodnim Uusimaa z Finlandii.

Celem projektu jest stworzenie efektywnego modelu wsparcia dla osób 50+ aby zwiększyć ich potencjał zatrudnienia poprzez zdobycie podstawowych i ogólnych umiejętności,  odgrywanie przez nich aktywnej roli w społeczeństwie. Partnerzy projektu będą dzielić się praktykami i przenosić doświadczenia na rodzimy grunt, w zakresie: - doradztwa (ocena narzędzi opisujących kluczowe kompetencje), - metod rozwoju kompetencji, - aktywnych form wsparcia seniorów (zdobycie wiedzy na temat instytucji, które proponują rozwiązania pomocy seniorom w ich edukacji). Okres realizacji projektu: 01 sierpnia 2013 r. – 31 lipca 2015 r.

 

 

Zdjęcie