Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

adres: 40-048 Katowice, ul. Kościuszki 30

telefony:
Centrala: +48 32 757 33 60, +48 32 757 33 01
Sekretariat: +48 32 757 33 15
Kancelaria: +48 32 757 33 79

fax: +48 32 757 33 62

e-mail: wup@wup-katowice.pl, kawu@praca.gov.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Urząd

Wsparcie przedsiębiorstw w ramach ustawy antykryzysowej już dostępne

Zdjęcie

W tym tygodniu weszły w życie przepisy ustawy z 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy, przewidujące pomoc de minimis dla przedsiębiorstw, którzy zanotowali spadek obrotów gospodarczych. Przedsiębiorcy zainteresowani wsparciem mogą składać wnioski w Wydziale Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Pomoc przewidziana jest dla tych podmiotów, które odnotowały spadek obrotów gospodarczych o minimum 15%, a polega ona na wypłacie świadczeń przysługujących pracownikom w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy przez łączny okres do 6 miesięcy. Świadczenia są wypłacane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wysokości 100% zasiłku dla osób bezrobotnych powiększonego o składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracownika wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne należnymi od pracodawcy.  

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale FGŚP w Katowicach
(ul. Floriana 7) oraz pod numerem telefonu 32 297 20 26.