Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

adres: 40-048 Katowice, ul. Kościuszki 30

telefony:
Centrala: +48 32 757 33 60, +48 32 757 33 01
Sekretariat: +48 32 757 33 15
Kancelaria: +48 32 757 33 79

fax: +48 32 757 33 62

e-mail: wup@wup-katowice.pl, kawu@praca.gov.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Urząd

Aktualna lista zawodów refundowanych

Zdjęcie

„Wykaz zawodów i specjalności, za które może być dokonywana refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego” przyjęty przez Zarząd Województwa Śląskiego.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 5 listopada 2013 roku Zarząd Województwa Śląskiego podjął uchwałę nr 2484/291/IV/2013 w sprawie przyjęcia i ogłoszenia w Elektronicznym Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego  „Wykazu zawodów i specjalności, za które może być dokonywana refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego”. Uchwała nr 2484/291/IV/2013 podjęta przez Zarząd Województwa Śląskiego została opublikowana w Elektronicznym Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w dniu 19 listopada 2013 r. pod pozycją 6761.

 

„Wykaz zawodów i specjalności, za które może być dokonywana refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego”, będący załącznikiem do uchwały nr 2484/291/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego, wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Elektronicznym Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

 

Dokument dostępny jest poniżej: