Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

adres: 40-048 Katowice, ul. Kościuszki 30

telefony:
Centrala: +48 32 757 33 60, +48 32 757 33 01
Sekretariat: +48 32 757 33 15
Kancelaria: +48 32 757 33 79

fax: +48 32 757 33 62

e-mail: wup@wup-katowice.pl, kawu@praca.gov.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Urząd

Młodzi na rynku pracy – zaproszenie na konferencję

Zdjęcie

5 grudnia 2013 r w auli Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się konferencja „Młodzi na rynku pracy”, podczas której eksperci poruszą najważniejsze zagadnienia dotyczące aktywizacji osób młodych – od programów i działań skierowanych do tej grupy, przez praktyczne rozwiązania i doświadczenia w zakresie planowania kariery zawodowej. Organizatorem wydarzenia jest Wydział Programów Rynku Pracy WUP w Katowicach.

Adresatami konferencji są przede wszystkim przedstawiciele instytucji, którzy na co dzień zajmują się tematyką wsparcia ludzi młodych na rynku pracy. Wydarzenie dotyczyć będzie praktycznych rozwiązań i wymiany doświadczeń w zakresie aktywizacji, zatrudniania i możliwości efektywnego wspierania młodych, zwłaszcza pozostających bez pracy, którzy w tej chwili stanowią ponad 16%  ogółu bezrobotnych.  Uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z efektami działań na rzecz młodych, które zaprezentują przedstawiciele: Kuratorium Oświaty Województwa Śląskiego („Doradca zawodowy w szkole ponadpodstawowej”),  Akademickiego Biura Karier UŚ („Oferta akademickich biur karier”, Urzędu Marszałkowskiego (efekty projektu „Mam zawód mam pracę w regionie”), Regionalnej Izby Gospodarczej (prezentacja projektu „Młodzi kontra śląski rynek pracy II”) oraz powiatowych urzędów pracy (Katowice, Siemianowice Śląskie, Częstochowa).  Konferencja jest również zapowiedzią działań WUP  zaplanowanych na 2014 rok, który minister W. Kosiniak-Kamysz nazwał „Rokiem Młodych na Rynku Pracy”.

Zgłoszenia przyjmowane są do 3.12.2013 r. Poniżej publikujemy program konferencji oraz kartę zgłoszeniową.