Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności
ul. Kościuszki 30; 40-048 Katowice
tel. 32 757 33 60
fax. 32 757 33 62
e-mail: wup@wup-katowice.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Aktualności

Jak wspiera się osoby 50+ w Europie?

Zdjęcie

W dniach 28 – 31.10.2013r. w Polsce odbyła się pierwsza wizyta w ramach projektu partnerskiego pn. „Job activation of people over the age of 50 – the European experiences” (Program „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci).

Grupę tworzą organizacje partnerskie z Niemiec (ttg team training GmbH), Finlandii (University of Helsinki, Palmenia Centre for Continuing Education), Węgier (Labour Centre of the Government Office for Békés County) oraz Polski (Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach). Rolę organizatora spotkania pełnił koordynator projektu – WUP w Katowicach.

Projekt odpowiada na potrzebę wypracowania efektywnego systemu wsparcia dla osób 50+. Organizacje partnerskie nawiązały współpracę, której głównym celem jest poszukiwanie rozwiązań w zakresie wspierania aktywności zawodowej osób po 50 roku życia. Główne zadania projektu to wymiana wiedzy i doświadczeń na temat działań aktywizujących tę grupę, które są podejmowane w rodzimych krajach partnerów (metody i narzędzia pracy, kompleksowe systemy wsparcia, nowatorskie rozwiązania). Dzięki nawiązanej współpracy możliwe będzie podjęcie międzynarodowej debaty na temat poprawy sytuacji osób 50+ na rynku pracy oraz rozwijanie nowych pomysłów w oparciu o zróżnicowane doświadczenie grupy partnerskiej. Efektem dwuletniej współpracy jest podręcznik z zakresu aktywizacji zawodowej osób 50+.

Zrealizowane spotkania miało na celu poznanie profilu i działań podejmowanych przez organizacji partnerskie, określenie oczekiwań w związku z udziałem w przedsięwzięciu oraz omówienie zasad i ram współpracy w obszarze zarządzania projektem.

Loga partnerów