Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

adres: 40-048 Katowice, ul. Kościuszki 30

telefony:
Centrala: +48 32 757 33 60, +48 32 757 33 01
Sekretariat: +48 32 757 33 15
Kancelaria: +48 32 757 33 79

fax: +48 32 757 33 62

e-mail: wup@wup-katowice.pl, kawu@praca.gov.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Aktualności

Eksperci o "Śląskich Wyzwaniach"

Zdjęcie

Przedstawiciele Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej, urzędów pracy, ośrodków pomocy społecznej oraz partnerów zaangażowanych w realizację projektu innowacyjnego „Śląskiego Wyzwania” spotkali się 23.08.2013 w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, by omówić jego dotychczasowe efekty.

Panel ekspercki, który otworzył Wicedyrektor WUP – Tomasz Górski, gościł również asystentów rodzinnych, pracujących z uczestniczkami oraz jedną z pań, biorących udział w projekcie. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z najważniejszymi założeniami i etapami testowanego modelu, który omówiła dr Agata Zygmunt z Uniwersytetu Śląskiego. Koordynatorka fazy testowania w PUP w Jastrzębiu Zdroju – Agnieszka Kłujszo, przedstawiła charakterystykę społeczną uczestniczek projektu oraz zakres zadań osób zaangażowanych w realizację wsparcia dla kobiet.

- Chciałam zwrócić uwagę na to, iż pogląd, że kobieta z rodziny górniczej rezygnuje z zawodowych aspiracji na rzecz troski o dom rodzinny, wciąż jest aktualny, co mieliśmy okazję zaobserwować przy rekrutacji. Część zrekrutowanych pań zrezygnowała
z kontraktów, tłumacząc to tym, że udział w projekcie kolidowałby z ich życiem rodzinnym, które jest dla nich ważniejsze niż aspiracje zawodowe
– relacjonowała Agnieszka Kłujszo, podkreślając przy tym szczególnie istotną rolę Trenerów Pracy.

Odnosząc się do kwestii rekrutacji, stwierdziła, że najtrudniej było dotrzeć do wdów po górnikach (mimo stosowania zróżnicowanych kanałów informacji i przekazu promocyjnego, m. in. poprzez parafie). Podkreśliła ważną rolę instytucji publicznych (szczególnie Gminnego Centrum Informacji) w przekazywaniu informacji o projekcie. O charakterystyce udzielanego wsparcia i etapach pracy z uczestniczkami poinformowała zebranych Beata Marzec – specjalista ds. monitoringu, która podkreśliła, że zgłaszane przez uczestniczki zapotrzebowanie na pomoc psychologiczną jest większe niż przypuszczano. Emocje, jakie towarzyszą pracy asystentki rodzinnej mogliśmy poznać za sprawą zatrudnionej w projekcie na tym stanowisku Edyty Limanowskiej. Podczas spotkania mówiła o indywidualnej pracy oraz sukcesie, jakie przynosi wsparcie grupowe, które wychodzi poza standardowe ramy.

- Uczestniczki przypominają sobie nawzajem o tych zajęciach, wymieniają się informacjami, często również umawiają na zwyczajne spotkania poza projektem. Wychodzą do ludzi, otwierają na innych, co jest bardzo istotne w procesie wchodzenia na rynek pracy – komentuje.

Do tej wypowiedzi przyłączyła się również trenerka pracy – Grażyna Dora z PUP w Jastrzębiu mówiąc o przyjaźni tych kobiet, wzajemnym motywowaniu, czemu sprzyjała od początku atmosfera panująca w grupie. W ramach podsumowania, uczestnicząca w panelu eksperckim Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego - Halina Misiewicz, podkreśliła kluczową rolę Asystenta Rodzinnego jako innowacyjnej formy wsparcia środowiskowego. Jednocześnie zapewniła, że projekt spotyka się z pozytywnym odbiorem w środowisku zainteresowanym tematyką aktywizacji zawodowej kobiet w rodzinach górniczych.

Więcej na temat „Śląskich Wyzwań” można przeczytać tutaj.

 

Zdjęcie

Loga partnerów