Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

adres: 40-048 Katowice, ul. Kościuszki 30

telefony:
Centrala: +48 32 757 33 60, +48 32 757 33 01
Sekretariat: +48 32 757 33 15
Kancelaria: +48 32 757 33 79

fax: +48 32 757 33 62

e-mail: wup@wup-katowice.pl, kawu@praca.gov.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Aktualności

Kierunek Przedsiębiorczość – dotacje na własny biznes z funduszy unijnych

Zdjęcie


Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach oraz partnerzy – 30 powiatowych urzędów pracy z województwa śląskiego rozpoczęli realizację projektu systemowego, którego celem będzie udzielenie dotacji na założenie własnej działalności gospodarczej osobom bezrobotnym z regionu.

 

 

 

Bezzwrotne dotacje na otworzenie własnego biznesu należą do najbardziej efektywnych form aktywizacji osób bezrobotnych, jednocześnie cieszą się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców województwa. Od początku okresu programowania na lata 2007-2013 sfinansowano 84 projekty w ramach Działania 6.2 PO KL, dzięki którym powstało ponad 1800 nowych firm, założonym dzięki unijnym dotacjom. Jednocześnie środki na działalność gospodarczą przyznawane były w ramach poddziałania 6.1.3, gdzie dotacje otrzymało ponad 12 tys. osób. Fundusze z budżetu na lata 2007-2013 powoli się wyczerpują. Statystyki pokazują natomiast, że chętnych do bycia na swoim w naszym regionie jest znacznie więcej, co przewyższa możliwości finansowe urzędów pracy.   Dlatego też powstał projekt systemowy „Kierunek Przedsiębiorczość”, realizowany we współpracy z 30 urzędami pracy z regionu. Do udziału zostanie zrekrutowanych 1550 bezrobotnych osób, zarejestrowanych na terenie naszego województwa. Dla wszystkich opracowany zostanie Indywidualny Plan Działania, ukierunkowany na wskazanie potencjału przyszłego przedsiębiorcy oraz dobranie szkoleń, związanych z przygotowaniem do prowadzenia działalności.  Ostatnim etapem będzie złożenie biznesplanu, po  jego ocenie środki na rozpoczęcie działalności w wysokości ok. 21 tys. zł. otrzyma 1277 osób. W projekcie przewidziano udział co najmniej 45% kobiet oraz 20 % osób do 30 roku życia. Planowany termin rozpoczęcia rekrutacji to przełom sierpnia i września. Liderem projektu jest WUP w Katowicach, natomiast proces rekrutacji, naboru dokumentów będzie się odbywać bezpośrednio w urzędach pracy, by ułatwić wszystkim chętnym bezpośredni dostęp.
Do tej pory na realizację projektów w ramach Działania 6.2 PO KL „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” przeznaczono ponad 176 mln zł.

 

 

 

Zdjęcie