Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

adres: 40-048 Katowice, ul. Kościuszki 30

telefony:
Centrala: +48 32 757 33 60, +48 32 757 33 01
Sekretariat: +48 32 757 33 15
Kancelaria: +48 32 757 33 79

fax: +48 32 757 33 62

e-mail: wup@wup-katowice.pl, kawu@praca.gov.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Aktualności

Regionalny Plan Działań Na Rzecz Zatrudnienia zatwierdzony

Zdjęcie

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą z 30 kwietnia  2013 roku przyjął Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2013, w którym zawarte zostały najważniejsze cele dotyczące rynku pracy.

Dokument ten opracowany został przez Wojewódzki Urząd Pracy, w porozumieniu z partnerami rynku pracy, w oparciu o założenia Krajowego Planu Działań na  Rzecz Zatrudnienia na lata 2012-2014, a także uwzględniając sytuację na wojewódzkim rynku pracy oraz w poszczególnych powiatach. Dokument poddany został konsultacjom społecznym oraz przedstawiony na posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w dniu 20 marca br. W dokumencie określono cele główne i szczegółowe oraz wpisujące się w priorytety działania.
Wzorem lat ubiegłych każdy z partnerów zgłosił planowane w 2013 roku zadania odpowiednie do poszczególnych priorytetów i działań poprzez wypełnienie "Karty zadania do RPDZ na rok 2013". Na podstawie zebranych materiałów Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach opracował Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia.
Zapraszamy partnerów rynku pracy, publiczne służby zatrudnienia do zapoznania się z materiałami i realizację zawartych w dokumencie zapisów. Na posiedzeniu Zarządu Województwa Śląskiego  przyjęto również „Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia za rok 2012”
Załącznik [553 kB]