Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

adres: 40-048 Katowice, ul. Kościuszki 30

telefony:
Centrala: +48 32 757 33 60, +48 32 757 33 01
Sekretariat: +48 32 757 33 15
Kancelaria: +48 32 757 33 79

fax: +48 32 757 33 62

e-mail: wup@wup-katowice.pl, kawu@praca.gov.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Aktualności

Dyrektorzy wojewódzkich urzędów pracy ponownie w naszym regionie

Zdjęcie

O potrzebie nawiązywania partnerstw lokalnych, ożywieniu rynku pracy poprzez podmioty ekonomii społecznej mówiono podczas drugiego konwentu dyrektorów wojewódzkich urzędów pracy, który odbył się 6-7.05.2013 na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej pod przewodnictwem Dyrektora WUP w Katowicach – Mieczysława Płanety.  W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele z całej Polski oraz Wicemarszałek Województwa Śląskiego – Mariusz Kleszczewski, który uroczyście powitał gości.

- Należy bacznie przyglądać się na to, co się dzieje tuż obok, w sąsiedniej gminie, województwie, by nie przegapić szansy na korzystny rozwój, który niosą inicjatywy realizowane w partnerstwie – przekonywała uczestników Jadwiga Olszowska-Urban, ekspert z Międzynarodowego Centrum Partnerstwa Partners Network, prowadząca jedno ze spotkań w ramach konwentu. Podczas prezentacji nie zabrakło dobrych praktyk z całego kraju, mogących służyć za przykład współpracy pomiędzy regionami. Wśród tematów poruszanych na spotkaniu były propozycje zmian do ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy na obecnym etapie zaawansowania prac oraz zagadnienia dotyczące Funduszu Pracy. W konwencie wzięli również udział przedstawiciele Departamentu Informatyki w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, którzy odpowiadali na pytania dotyczące zmian w systemach informatycznych w urzędach, spraw związanych z obsługą Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz nowych standardów funkcjonowania stron internetowych wojewódzkich urzędów pracy.

Zdjęcie