Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Aktualności

2014-09-16Zaproszenie do udziału w seminariach w ramach projektu „Śląskie Wyzwania”Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach wraz z partnerami: Powiatowym Urzędem Pracy w Jastrzębiu-Zdroju, Uniwersytetem Śląskim w Katowicach i Fundacją Rodzin Górniczych finalizuje realizację projektu innowacyjnego „Śląskie Wyzwania”.
2014-09-15Projekt partnerski Leonardo da Vinci „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 50 roku życia - doświadczenia europejskie” W dniach 08-11 września br. w Krakowie odbyła się trzecia wizyta w ramach projektu partnerskiego Leonardo da Vinci „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 50 roku życia  - doświadczenia europejskie”, koordynowanego przez WUP w Katowicach.
2014-09-15Prezentacja Programu Operacyjnego PO WER12 września br. odbyła się konferencja pn. „Instrumenty rynku pracy na rzecz rozwoju gospodarki” zorganizowana przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach.
2014-09-10WUP koordynuje projekt partnerski Grundtvig pn. „Osoby 50 + na rynku pracy”.Od 1 do 4 września br. odbywała się czwarta wizyta grupy partnerskiej w ramach projektu  Grundtvig pn. Osoby 50 + na rynku pracy.  Grupa gościła w Finlandii w mieście Porvoo.
2014-08-29Reforma sieci EURES w Polsce  W dniach 26-27 sierpnia br. w Chorzowie odbyło się szkolenie "Reforma sieci EURES w Polsce" dla 130 uczestników z województw śląskiego, opolskiego i małopolskiego - kadry realizującej zadania EURES w wojewódzkich i powiatowych urzędach pracy, pracowników Ochotniczych Hufców Pracy oraz przedstawicieli Urzędów Wojewódzkich.
2014-08-25Szkolimy pracowników agencji zatrudnienia  W piątek 22 sierpnia odbyło się szkolenie pn. „Pośrednictwo pracy krajowe i zagraniczne”, którego uczestnikami byli pracownicy agencji zatrudnienia z naszego regionu. Szkolenie to jest jednym z wielu, które cieszy się bardzo dużą popularnością w ramach projektu „Specjalistyczne wsparcie dla pracowników agencji zatrudnienia z terenu województwa śląskiego”. 


adres:

40-048 Katowice, ul. Kościuszki 30

telefony:

Centrala: +48 32 757 33 60, +48 32 757 33 01
Sekretariat: +48 32 757 33 15
Kancelaria: +48 32 757 33 79

fax:

+48 32 757 33 62

e-mail:

wup@wup-katowice.pl, kawu@praca.gov.pl

godz. otwarcia:

7.30 – 15.30