Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Aktualności

2011-06-24Zmiana numeru kontaktowego do ROEFS w KatowicachUprzejmie informujemy, że uległ zmianie numer telefonu kontaktowego do Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Katowicach (GARR S.A.). Nowy numer to: 801 900 250.
2011-06-24Spotkanie informacyjne nt. projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowejWydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach zaprasza potencjalnych projektodawców na spotkanie informacyjne poświęcone projektom innowacyjnym oraz współpracy ponadnarodowej w ramach konkursów ogłaszanych przez w/w instytucje.
2011-06-24Odbyło się spotkanie dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki31 maja br. przeprowadzone zostało spotkanie informacyjne dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na temat obowiązków wynikających z zapisów umowy o dofinansowanie projektu oraz zasad sporządzania Wniosku Beneficjenta o Płatność.
2011-06-24Interpretacja dotycząca definicji personelu projektu w ramach PO KLInformujemy, że w dniu 11. 05. 2011 r. Instytucja Zarządzająca PO KL doprecyzowała zapisy "Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL" w zakresie kosztów personelu.
2011-06-24Wyłączenie stosowania fragmentu Instytucja Zarządzająca PO KL informuje, że w związku z wejściem w życie 27 kwietnia 2011 r. aktualizacji "Wytycznych w zakresie wymogów, jakie powinny spełniać procedury odwoławcze ustalone dla programów operacyjnych, dla konkursów ogłaszanych od dnia 20 grudnia 2008 r." z dnia 12 kwietnia 2011 r., zapis "Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL" (część 6.16 "Procedura odwoławcza", podtytuł „Etap sądowy procedury odwoławczej – skarga do sądu administracyjnego”) dotyczący możliwości skierowania skargi do sądu administracyjnego w sytuacji pozostawienia środka odwoławczego bez rozpatrzenia nie powinien być stosowany.


adres:

40-048 Katowice, ul. Kościuszki 30

telefony:

Centrala: +48 32 757 33 60, +48 32 757 33 01
Sekretariat: +48 32 757 33 15
Kancelaria: +48 32 757 33 79

fax:

+48 32 757 33 62

e-mail:

wup@wup-katowice.pl, kawu@praca.gov.pl

godz. otwarcia:

7.30 – 15.30