Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Aktualności

2011-06-27Trwają konkursy w ramach Poddziałań 8.1.2, 8.1.3 oraz Działania 9.3 PO KLWojewódzki Urząd Pracy w Katowicach przypomina, że trwają konkursy otwarte na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 8.1.2, Poddziałania 8.1.3 oraz Działania 9.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
2011-06-27Przypominamy zasady kontaktu telefonicznego z opiekunami projektówW związku z bardzo dużą ilością projektów przypadających na jednego pracownika w Zespole ds. Projektów Konkursowych, informujemy, że z opiekunami poszczególnych projektów można kontaktować się telefonicznie od poniedziałku do piątku tylko i wyłącznie w godz. od 9.00 do 12.00.
2011-06-27INFORMACJA INSTYTUCJI ORGANIZUJĄCEJ KONKURS DOT. ROCZNEGO OBROTU PROJEKTODAWCY I PARTNERA – DOTYCZY JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCHW związku z nieprecyzyjnym zapisem dot. rocznego obrotu projektodawcy i partnera w następujących punktach dokumentacji konkursowych tj.:pkt. 4.1.1 – konkurs nr 1/POKL/8.1.1/2011, 1/POKL/8.1.2/2011, 1/POKL/8.1.3/2011 oraz 1/POKL/9.3/2011 pkt. 5.1.4 – konkurs nr 1/POKL/VI/2011, 1/POKL/VIII/2011, 1/POKL/IX/2011,
2011-06-24Informacja o rozpoczęciu posiedzenia Komisji Oceny Projektów - konkurs otwarty nr 1/POKL/8.1.3/2011Informujemy, że do dnia 31 maja 2011 r. w ramach konkursu otwartego nr 1/POKL/8.1.3/2011 wpłynęło 10 wniosków o dofinansowanie, z czego 9 zostało przekazanych na posiedzenie Komisji Oceny Projektów (KOP).
2011-06-24Konsultacje Planów Działań na rok 2012Uprzejmie informujemy, że od 26 maja br. Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki prowadzi konsultacje społeczne dotyczące Planów Działania na rok 2012, dla Priorytetów VI-IX wdrażanych w ramach komponentu regionalnego PO KL.
2011-06-24V edycja konkursu dla dziennikarzy "Ludzka twarz EFS"4 kwietnia 2011 r. została ogłoszona V edycja konkursu dla dziennikarzy prasowych, radiowych i telewizyjnych "Ludzka twarz EFS".


adres:

40-048 Katowice, ul. Kościuszki 30

telefony:

Centrala: +48 32 757 33 60, +48 32 757 33 01
Sekretariat: +48 32 757 33 15
Kancelaria: +48 32 757 33 79

fax:

+48 32 757 33 62

e-mail:

wup@wup-katowice.pl, kawu@praca.gov.pl

godz. otwarcia:

7.30 – 15.30