Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Aktualności

2014-12-18WUP w Katowicach wspomaga absolwentów szkół wyższych.

Umowa pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy i Wyższą Szkołą Humanitas w Sosnowcu sformalizowała dotychczasową współpracę.

12 grudnia 2014 roku w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach  zostało podpisane porozumienie pomiędzy WUP a Wyższą Szkołą Humanitas w Sosnowcu. Porozumienie dotyczy współpracy obu instytucji w zakresie  wspierania w wejściu młodzieży na rynek pracy oraz aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów uczelni. Ze strony Wojewódzkiego Urzędu Pracy dokument podpisał Wicedyrektor WUP, Tomasz Górski natomiast WSH reprezentował rektor prof. WSH dr hab. Michał Kaczmarczyk. W oparciu o podpisane porozumienie strony podejmą współpracę główne w zakresie opracowywania, aktualizowania i upowszechniania informacji zawodowych oraz organizowania przedsięwzięć związanych z planowaniem kariery zawodowej. Podpisanie porozumienia formalizuje dotychczasową współpracę i pozwoli na zintensyfikowanie działań podejmowanych na rzecz wsparcia studentów
i absolwentów uczelni w wejściu na rynek pracy.


Załącznik
Loga partnerówpowrót    

adres:

40-048 Katowice, ul. Kościuszki 30

telefony:

Centrala: +48 32 757 33 60, +48 32 757 33 01
Sekretariat: +48 32 757 33 15
Kancelaria: +48 32 757 33 79

fax:

+48 32 757 33 62

e-mail:

wup@wup-katowice.pl, kawu@praca.gov.pl

godz. otwarcia:

7.30 – 15.30