Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Aktualności

2014-12-02Duże zainteresowanie kontrolą projektów w ramach PO KL

 

28 listopada odbyło się spotkanie informacyjne poświęcone kwestiom związanym z czynnościami kontrolnymi prowadzonymi wobec projektów realizowanych w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki.

 

Pomyślna realizacja unijnych projektów uzależniona jest przede wszystkim od poprawnej realizacji zapisów ujętych we wcześniej złożonym wniosku o dofinansowanie oraz  w dokumentach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, interpretacjach Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Celem spotkania było przybliżenie beneficjentom konkretnych zagadnień i ułatwienie im wywiązywania się z obowiązków związanych z realizacją przedsięwzięć współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.


Beneficjentom opisano procedury stosowane w trakcie kontroli i wizyt monitoringowych, przedstawiono zasady angażowania personelu projektu, dokonywania zakupów w ramach projektu, promocji PO KL. Omówiono także procedury odzyskiwania kwot nieprawidłowo wydatkowanych w trybie administracyjnym. Przedmiot dyskusji stanowiły przede wszystkim prawa i obowiązki beneficjentów, najczęściej popełniane przez projektodawców błędy oraz dokonywane rozstrzygnięcia.


Spotkanie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Wszystkich, którzy nie mogli w nim uczestniczyć, a chcieliby poznać wskazany zakres tematyczny, serdecznie zapraszamy na spotkanie planowane 18 grudnia br. (agenda oraz formularz zgłoszenia zamieszczone zostały poniżej).

 


Załącznik Formularz zgłoszeniowy [125 kB]
Załącznik Agenda spotkania informacyjnego [119 kB]
Loga partnerówpowrót    

adres:

40-048 Katowice, ul. Kościuszki 30

telefony:

Centrala: +48 32 757 33 60, +48 32 757 33 01
Sekretariat: +48 32 757 33 15
Kancelaria: +48 32 757 33 79

fax:

+48 32 757 33 62

e-mail:

wup@wup-katowice.pl, kawu@praca.gov.pl

godz. otwarcia:

7.30 – 15.30