Ta strona używa cookies. OK Szczegóły w polityce prywatności
ul. Kościuszki 30; 40-048 Katowice
tel. 32 757 33 60
fax. 32 757 33 62
e-mail: wup@wup-katowice.pl

Wojewódzki Urząd Pracy
w Katowicach

Strona główna /

Wyszukane

Fundusz Pracy w 2014 r

Znamy już kwotę przeznaczoną z Funduszu Pracy w 2014 roku dla Województwa Śląskiego oraz jej podział pomiędzy powiatowe urzędy pracy. W tym roku nasze województwo otrzyma 292 709,8 tys zł na aktywne formy wsparcia osób bezrobotnych. Jest to kilkanaście milionów więcej niż w ubiegłym roku.


Rusza kolejny nabór do projektu „Mam zawód- mam pracę w regionie”

Udział w tej akcji mogą wziąć uczniowie z 285 szkół zasadniczych  zawodowych oraz techników na Śląsku. Projekt jest realizowany przez Samorząd Województwa Śląskiego, Śląskiego Kuratora Oświaty oraz 30 powiatów i miast na prawach powiatu z województwa śląskiego, w ramach PO KL (Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego).


Specjalistyczne wsparcie dla pracowników agencji zatrudnienia z terenu województwa śląskiego

Projekt systemowy realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 października 2014 r. w ramach  działania 6.1.1 PO KL. Skierowany jest do 288 pracowników agencji zatrudniania, działających na śląskim rynku pracy, w tym pracowników śląskich filii agencji mających siedzibę poza województwem. 


Wyróżnienie dla projektu „Move free and Prosper?!”

Narodowa Agencja Programu Leonardo da Vinci przyznała wyróżnienia dla projektów realizowanych w ramach Programu Leonardo da Vinci, które posłużą za przykład dobrych praktyk. Spośród 58, które wystartowały w 2011 roku wybrano 9 – wśród nich znalazł się projekt partnerski WUP w Katowicach  pn. „Move free and Prosper?!”.


Wojewódzka Rada Zatrudnienia na temat przyszłorocznych działań

Sytuacja na lokalnym rynku pracy, możliwości wsparcia dla grup zagrożonych bezrobociem oraz omówienie celów i priorytetów działań określonych w Regionalnym Planie na Rzecz Zatrudnienia w 2014 roku– takie tematy dominowały podczas posiedzenia Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia 25.11.2013.szukana fraza "" wszystkich znalezionych pozycji 82